CONTAINER HUREN

Bouwstoffenservice Midden-Brabant, de veelzijdige professional in bouwstoffen

Vanuit haar ambitie maakt Reyrink Groep de omgeving waarin ze acteert: veiliger, mobieler, duurzamer, mooier en schoner. Daarnaast is er de ambitie om activiteiten op een duurzame en transparante wijze uit te voeren. Projecten worden uitgevoerd waarbij drie invalshoeken samenkomen tot een gezamenlijk perspectief. Het perspectief van de markt, het project moet een bijdrage leveren aan het rendement van Reyrink Groep, en de activiteiten moeten maatschappelijk verantwoord zijn. Daarbij denken wij van afval naar bouwstof en zit circulair bouwen in onze genen.

Bouwstoffenservice Midden-Brabant B.V. (BSMB) is onderdeel van de Reyrink Groep. BSMB is gespecialiseerd in het innemen, verwerken, op- en overslaan en verkopen van grond, zand en bouwstoffen (Waaronder diverse soorten zand, grond, menggranulaat, betongranulaat en ongebroken puin en beton), afvalrecycling en transport.

Daarnaast zijn wij actief op het gebied van afvalinzameling voor bedrijven en particulieren (waaronder de inname van bouw- en sloopafval (BSA), bedrijfsafval, asbest, A-, B-, en C-hout, snoeihout, tuinafval en dakleer en –grind, etc.). Tevens kunnen wij zorgdragen voor het gecertificeerd breken en zeven van granulaat, het reinigen van verontreinigde grond en de productie van immobilisaat, beton en asfalt.

Bouwstoffenservice Midden-Brabant
Bouwstoffenservice Midden-Brabant
Bouwstoffenservice Midden-Brabant
Bouwstoffenservice Midden-Brabant