Immobiliseren

Immobilisaat als bouwstof

Immobilisaat wordt gemaakt van reststoffen die niet meer geschikt zijn voor hoogwaardig hergebruik. In plaats van deze reststoffen te storten of te verbranden kiezen wij ervoor om deze duurzaam op te waarderen als immobilisaat. Het gaat hier bijvoorbeeld om grondstromen die niet opnieuw toegepast mogen worden en ook om rest- en bijproducten uit de industriële sector. De stromen die wij toepassen worden door onze kwaliteitsmedewerkers getoetst en daarmee zorgen wij er altijd voor dat ze voldoen aan de eisen voor toepassing in immobilisaat.

Door de grond- en restromen te binden met cement creëren wij een gecertificeerde bouwstof die kan worden toegepast als funderingslaag, zand- of granulaatvervanger. Bijkomend voordeel bij het toepassen van immobilisaat is dat er vaak geoptimaliseerd kan worden in diktes van de verhardings- constructie, funderingen en betonvloeren.

Immobiliseren op locatie

Met onze mobiele centrale kunnen wij op uw projectlocatie of dichtstbijzijnde inrichting iedere gewenste hoeveelheid immobilisaat voor u produceren. Door vlakbij uw project te produceren beperken wij de hoeveelheid transportbewegingen en dragen we bij aan de CO2 reductie. Ook kunnen we direct schakelen bij bijvoorbeeld veranderende weersomstandigheden. Indien gewenst kunnen wij het immobilisaat ook op uw project verwerken, en u hiermee volledig ontzorgen!

Neem vrijblijvend contact op

Mogelijkheden en toepassingen

Immobilsaat kan op vele manieren en locaties worden toegepast:

 • Onder en naast bedrijfsgebouwen
 • Zandvervanger in ophoogconstructies
 • Container- en/of railterminals
 • Terreinverhardingen
 • Wegfunderingen
 • Diverse opvullingen

Duurzaam van reststof naar bouwstof

Wij recyclen reststoffen voor verantwoord hergebruik. Door het hergebruik van deze reststoffen besparen wij aanzienlijk op de toepassing van primaire grondstoffen. Zo dragen wij circulair een ‘steentje’ bij aan een schonere toekomst!

Als immobilisaat in de toekomst vrijkomt door aanpassingen van de functie of zelfs door het geheel vervallen van de functie kunnen wij voor u het materiaal verwijderen, bewerken en weer opnieuw gebruiken in de productie van nieuw immobilisaat. Hierdoor zorgen wij ervoor dat de grondstoffen keer op keer kunnen worden hergebruikt en dat het storten van deze materialen wordt voorkomen.

Duurzaam, Innovatief, kostenbesparend én veelal draagt de toepassing van immobilisaat bij aan de duurzaamheidsscore voor uw eventueel te behalen BREEAM-certificaat.

Kosten

Op basis van de benodigde hoeveelheid, de fasering en daarmee de productie zijn wij ervan overtuigd dat de toepassing van immobilisaat niet alleen beter is voor de besparing van primaire grondstoffen, maar zeker ook een goedkoper alternatief kan zijn.

Wij willen graag met u kijken naar de mogelijkheden voor de toepassing van immobilisaat op uw project.

Ziet u mogelijkheden, heeft u interesse of een vraag, wij helpen u graag:
Rob Staal, 06-30326202
coördinator BSMB

Certificaat

Het immobilisaat wordt door ons geproduceerd conform BRL 9322 en voldoet daarmee aan alle geldende wet- en regelgeving. Het immobilisaat wordt geleverd met NL-BSB productcertificaat.

BSMB is in het bezit van de onderstaande certificaten:

 • ISO 9001 (EC-KWA-01211)
 • ISO 14001 (EC-MIL-025)
 • VCA** (EC-VCA-20157)
 • CO2-prestatieladder niveau 5 (NC-CO2-00151)
 • BRL9335 (EC-SIK-35-011)
Bekijk certificaten